SİTE KULLANIM ŞARTLARI

Lütfen sitemizi kullanmadan evvel bu ‘site kullanım şartlarını dikkatlice okuyunuz. 

Bu pettypethom.com sitesini kullanan ve hizmet alan misafirlerimiz aşağıdaki şartları kabul etmiş varsayılmaktadır:

Sitemizdeki web sayfaları ve ona bağlı tüm sayfalar Pettypethome.com adresindeki Pettypethome.com firmasının malıdır ve onun tarafından işletilir. Sizler (‘Kullanıcı’) sitede sunulan tüm hizmetleri kullanırken aşağıdaki şartlara tabi olduğunuzu, sitedeki hizmetten yararlanmakla ve kullanmaya devam etmekle; Bağlı olduğunuz yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunuzu, bu sözleşmeyi okuduğunuzu, anladığınızı ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız. 

İşbu sözleşme taraflara sözleşme konusu site ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini beyan ederler.

1. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

1.1. ÜYE’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

1.1.1. Üye, başta “5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu” ve “Ev ve Süs Hayvanlarının Üretim, Satış, Barınma ve Eğitim Yerleri Hakkında Yönetmelik”, “Hayvanların Nakilleri Sırasında Refahı ve Korunması Yönetmeliği” olmak üzere ilgili diğer tüm mevzuata, ahlaka ve kamu düzenine aykırı davranmayacağını, bu husustaki her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.1.2. Üye, Web Sitesi’nde belirtilen kurallara ve pettypethome tarafından kendisine bildirilebilecek diğer kurallara uygun hareket edeceğini, işbu Sözleşme hükümlerini anladığını ve onayladığını kabul ve taahhüt etmektedir.

1.1.3. Üye tarafından belirlenen “kullanıcı adı” ve “şifre”nin 3. kişilerle paylaşmaması gerekmekte olup, güvenliği ve gizliliği tamamen Üye’nin sorumluluğundadır. Üye’nin kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak pettypethome  veya 3. Kişiler aleyhine veya zararına işlem yapılması halinde Üye, bu fiillerden doğan zararları karşılamakla mükelleftir. Bu husustaki her türlü hukuki/cezai sorumluluk Üye’ye aittir.

1.1.4. Üye, kendisine ait bilgilerin ve ilanlarında yer verdiği her türlü görsel, işitsel, yazılı ve sair sağlanan bilgi/içeriklerin gerçekliğinden, güvenliğinden, doğruluğundan ve hukuka uygunluğundan bizzat sorumludur. Üye’ye ait bilgiler ve ilanlar, pettypethome tarafından hiçbir kontrole tabi tutulmadığı için, Üye’nin bu yöndeki uygunsuzluklarından ya da hatalarından pettypethome’un herhangi bir sorumluluğu söz konusu olmayacaktır. Üye, bu yükümlülüklere uymaması sebebi ile 3. kişiler ve/veya pettypethome.com nezdinde doğabilecek tüm zararları derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.1.5. Üye, pettypethome aleyhine dava, adli-idari soruşturma, icra takibi yollarıyla yasal işlem başlatılması veya adli veya idari makamlardan ve diğer tüm kamu kuruluşları tarafından herhangi bir bilgi veya belgenin talep edilmesi halinde; kendisinin Web Sitesi’ne bildirdiği veya Web Sitesi’ni kullanması ile edinilen kişisel verilerinin ve ticari bilgilerinin pettypethome tarafından talebi yapan kişi veya kurum ile paylaşılmasına muvafakat etmektedir.  Üye, bu sebeple pettypethome’dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

1.1.6. Üye, ilanda (ilan başlığı ve açıklaması da dahil olmak üzere) yer vereceği tüm yazı, bilgi, görsel, işitsel materyal ve sair içeriğin pettypethome’a ve/veya 3. kişilere zarar verecek her türlü virüs, lisansız ürün, truva atı vb. gibi içerikten arındırılmış olduğunu ve bu minvalde bir link, yönlendirme içermediğini ve bunun için gerekli her türlü koruyucu yazılım ve ekipmanları kullandığını ve pettypethome tarafından talep edilebilecek diğer önlemleri derhal almayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.1.7. Üye, Web Sitesi’nin faaliyetlerini yavaşlatıcı veya engelleyici faaliyetlerde bulunmayacağını, olağandışı trafik veya bot göndermeyeceğini, kod parçacıkları veya virüs kullanmayacağını, hack girişiminde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Bu husustaki her türlü hukuki ve cezai sorumluluk Üye’ye aittir. Üye, bu yükümlülüklere uymaması sebebi ile 3. kişiler ve/veya pettypethome  nezdinde doğabilecek tüm zararları derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.1.8. Üye, ilanda yer alan her türlü görsel, yazılı ve sair sağlanan bilgi/içeriklerin başta 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu olmak üzere, bu kapsamdaki ilgili mevzuat uyarınca 3. kişilerin haklarını ihlal etmeyeceğini; ilanlarda yer alacak içeriklerde mevzuat gereği fikri veya sınai mülkiyet hakkı olması halinde gerekli tüm izinleri, hak ve yetkiyi eksiksiz olarak aldığını, aksi halde3. kişiler ve/veya pettypethome  nezdinde doğabilecek tüm zararları derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.1.9. Üye, mükerrer (spam) ilan girişi yapmayacağını, satışa arz edilen her ürün, hizmet ve sahiplendirilecek canlı için (her bir canlı için) aynı anda yalnızca bir (1) adet ilan yayınlayabileceğini, yeni girilecek ilan daha önce yayınlanmış bir ilan ile aynı veya çok fazla benzerlik gösteriyor ise eski ilanı yayından kaldırıldıktan sonra yeni ilan girişi yapabileceğini, birbirinden farklı canlı türlerine aynı ilan içerisinde yer vermeyeceğini, pettypethome’un bilgisi dışında birden fazla hesap/üyelik kullanmayacağını(Ancak pettypethome’un yazılı onayı halinde birden fazla hesap/üyelik kullanılabilir), ilan başlığı, içeriği veya görsellerde iletişim bilgisine yer vermeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.1.10. Üye, ilanlarda yanıltıcı içerik bulundurmayacağını, herhangi bir kişinin, markanın, firmanın, web sitesinin veya sosyal medya hesabının reklamını (Üye’nin kendi görselleri üzerinde yer verdiği kendisine ait logo, amblem, filigran vb. hariç) ya da trafik çekmek maksatlı tanıtımını yapmayacağını, 3. kişilere ait fotoğrafları veya herhangi bir dijital/sanal ortamdan temin edilen veya ilan içeriği hakkında gerçeği yansıtmayan (üzerinde oynanmış, efekt verilmiş, temsili resimler vb.) görselleri kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.1.11. Üye, Site’nin kesintiye uğraması, güncellenmesi, bakıma girmesi, engellenmesi, kapatılması, siber saldırıya uğraması veya sair sebeplerle Site’nin geçici ve kalıcı olarak kullanılmaz hale gelmesi ya da Site’den beklediği faydayı elde edememesi sebebiyle herhangi bir hak ve/veya alacak talebiyle pettypethome’ a başvuramayacağını bildiğini peşinen kabul eder.

1.1.12. Üye, pettypethome’a ait markaları (“pettypethome.com” ve diğerleri) doğrudan veya dolaylı olarak kullanarak,maddi-manevi menfaat elde etmeye çalışmayacağını, markanın kullanılması sureti ile 3. kişileri aldatıcı nitelikte eylemlerde bulunmayacağını (Örneğin; farklı sitelerde “pettypethome.com”  markası ile ilan vermesi vb.), pettypethome aleyhine olabilecek eylemlerde bulunmamayı, markayı kötülememeyi, küçük düşürücü davranış ve paylaşımlarda bulunmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi durumlarda, pettypethome’in tazminat ve sair yasal hakları saklıdır.

1.1.13. Üye, pettypethome’ un yazılı onayı olmadan işbu Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

1.1.14. Üye, Web Sitesi içeriğinde sunulan forum, soru-cevap gibi kısımlarda ve diğer Üyeler ile konuşmalarında/mesajlaşmalarında da işbu Sözleşme’ye, hukuka, ahlaka ve kamu düzenine aykırı davranmayacağını, saygısız-argo üslup kullanmayacağını, güncel ve doğru bilgilendirmelerde bulunacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.1.15. Üye tarafından, Web Sitesi ve pettypethome veri tabanında yer alan her türlü görsel, yazılı ve sair sağlanan bilgi/içeriklerin kısmen veya tamamen kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, başka veri tabanlarına aktarılması, bu veri tabanından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılması ve benzer nitelikteki eylemlerde bulunulması yasaktır. Aksi halde Üye,3. kişiler ve/veya pettypethome nezdinde doğabilecek tüm zararları derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

1.2. Pettypethome’un HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

1.2.1. pettypethome, 5651 sayılı“İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun” uyarınca “Yer Sağlayıcı” konumunda olup, aynı kanunun 8. ve 9. Ve ilgili diğer maddeleri uyarınca kendisine iletilen/yüklenen iş ve işlemleri yapmakla yükümlüdür. Ayrıca pettypethome, “6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun” ve “Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik” uyarınca, “Aracı Hizmet Sağlayıcı” sıfatına haizdir.

1.2.2. pettypethome, hukuka aykırı içerikten dolayı adli makamlar, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu veya hakları ihlal edilen kişiler tarafından haberdar edildiği takdirde bu içeriği kaldırmakla yükümlüdür.

1.2.3. 5651 sayılı Yasa gereği “Yer Sağlayıcı” ve 6563 sayılı Yasa gereği “Aracı Hizmet Sağlayıcı” sıfatına haiz olan pettypethome ;Üyeler tarafından sağlanan içerikleri (ilanlar, açıklamalar vs.) kontrol etmek, bu içerik ve içeriğe konu ürün, hizmet veya canlılarla ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir. Bu sebeple de içeriklerin gerçekliği, güvenliği, doğruluğu ve hukuka uygunluğu konusunda Üyeler’e veya 3. Kişilere bir garanti vermemektedir.

1.2.4. pettypethome, Web Sitesi’nde sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirme, düzeltme, güncelleme ve kaldırma haklarını –ilgili mevzuata aykırı olmamak kaydı ile- saklı tutmaktadır.

1.2.5. Pettypethome, işbu Sözleşme’de bahsi geçen hizmetlerin sunulabilmesi için gerekli olan teknolojik altyapıyı tesis etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. pettypethome’un teknolojik altyapı tesis etme yükümlülüğü, sınırsız ve eksiksiz bir hizmet taahhüdü anlamına gelmemekte olup, pettypethome her zaman için ve herhangi bir bildirimde bulunmadan teknolojik altyapısını durdurabilir veya son verebilir. Bu hallerde Üye pettypethome’dan  herhangi bir menfi veya müspet zarar ve ziyan, hak ve alacak talep ve tahsil edemez.

1.2.6. pettypethome, Üye’nin Web Sitesi’ne veya veri tabanına yüklediği bilgileri ve içerikleri üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını –ilgili mevzuata aykırı olmamak kaydı ile- saklı tutmaktadır. pettypethome, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden de kullanabilir. Bu hallerde Üye, pettypethome’dan herhangi bir menfi veya müspet zarar ve ziyan, hak ve alacak talep ve tahsil edemez.

1.2.7. pettypethome’un Üye’den her zaman için ek/ilave bilgi ve belge talep hakkı bulunmaktadır. Diğer yandan,Üye’nin de, pettypethome’a verdiği bilgi ve belgelerde değişiklik olması halinde, bu durumu derhal pettypethome’a yazılı olarak bildirilmesi veya bilgilerini güncellemesi gerekmektedir.

1.2.8. Üye’nin Web Sitesi üzerinden gerçekleştireceği mal, hizmet satışı/alımı veya canlı sahiplendirmesi işlemleri karşılığında akdedilen mesafeli satış sözleşmesinden ve diğer faaliyetlerden/sözleşmelerden/siparişlerden pettypethome sorumlu değildir. Satışa arz edilen ürün, hizmet veya canlı sahiplendirmeleri ile ilgili olarak; tedarik, teslim ve iade işlemleri de dahil olmak üzere pettypethome hiçbir talep ve şikâyetin muhatabı değildir.

1.2.9. pettypethome’un, Üye’lerden komisyon ücreti/talebi bulunmamaktadır.

2.  Fikri Mülkiyet Hakları

2.1. İşbu Site ’de yer alan unvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu Site’nin ziyaret edilmesi veya bu Site’ deki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.

2.2. Site ’de yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Site’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. 

3. Gizli Bilgi

3.1. Pettypethome.com, site üzerinden kullanıcıların ilettiği kişisel bilgileri 3. Kişilere açıklamayacaktır. Bu kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi Kullanıcı’ yı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca ‘Gizli Bilgiler’ olarak anılacaktır.

3.2. Kullanıcı, sadece tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılması ile sınırlı olmak üzere, Site’nin sahibi olan firmanın kendisine ait iletişim, portföy durumu ve demografik bilgilerini iştirakleri ya da bağlı bulunduğu grup şirketleri ile paylaşmasına muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder. Bu kişisel bilgiler firma bünyesinde müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.

3.3. Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

4. Garanti Vermeme: İŞBU SÖZLEŞME MADDESİ UYGULANABİLİR KANUNUN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE GEÇERLİ OLACAKTIR. FİRMA TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER “OLDUĞU GİBİ” VE “MÜMKÜN OLDUĞU” TEMELDE SUNULMAKTA VE PAZARLANABİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VEYA İHLAL ETMEME KONUSUNDA TÜM ZIMNİ GARANTİLER DE DÂHİL OLMAK ÜZERE HİZMETLER VEYA UYGULAMA İLE İLGİLİ OLARAK (BUNLARDA YER ALAN TÜM BİLGİLER DÂHİL) SARİH VEYA ZIMNİ, KANUNİ VEYA BAŞKA BİR NİTELİKTE HİÇBİR GARANTİDE BULUNMAMAKTADIR. 

5. Kayıt ve Güvenlik 

Kullanıcı, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde bu Sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve Kullanıcı bilgilendirilmeksizin hesap kapatılabilecektir.

Kullanıcı, site ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden Pettypethome.com sorumlu tutulamaz.

6. Mücbir Sebep

Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden (aşağıda birlikte “Mücbir Sebep” olarak anılacaktır.) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede Tarafların işbu Sözleşmeden doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır. 

7. Sözleşmenin Bütünlüğü ve Uygulanabilirlik

İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.

8. Sözleşmede Yapılacak Değişiklikler

Pettypethome.com, dilediği zaman sitede sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Kullanıcının sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

9. Tebligat

İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Pettypethome.com’ un bilinen e-posta adresi ve kullanıcının üyelik formunda belirttiği e-posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

10. Delil Sözleşmesi

Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Tarafların defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.

11. Uyuşmazlıkların Çözümü

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde İzmir (Merkez) Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.